Grants

Działania POIR 3.3.3 – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest udział firmy Herkules w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży Części samochodowych i lotniczych w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej: Linia technologiczna Herkules Truck System, która ma szansę stać się znakiem rozpoznawanym przez klientów zagranicznych. Promocja skierowana jest na rynek USA.

W ramach realizacji projektu firma Herkules zaplanowała wzięcie udziału w 4 branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, w tym w 2 imprezach targowych, podczas których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Przewidziano udział Wnioskodawcy w następujących imprezach targowych:

  1. SIA Autotech Service Kijów, Ukraina Maj 2019
  2. Automechanika Dubai, Dubai ZEA Czerwiec 2019
  3. NACE Automechanika Atlanta, USA Sierpień 2019
  4. SEMA Show, Las Vegas, USA Październik/Listopad 2019

Promocja marki Herkules zgodnie ze strategią ekspansji firmy obejmie perspektywiczny rynek USA.

Cel projektu

Celem projektu jest wypromowanie marki polskiej Herkules na rynku międzynarodowym z promowaniem Marki Polskiej Gospodarki. Celem jest rozwój działalności eksportowej poza granicami Polski, w tym na terenie rynku perspektywicznego USA Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy wśród producentów rozwiązań dla branży motoryzacyjnej. Projekt wesprze promocję polskiej branży części samochodowych i lotniczych na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty

Spodziewane efekty, to podpisanie zagranicznych kontaktów handlowych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowego produktu: Linii technologiczna Herkules Truck System, przeznaczonego na eksport. Efekty te zostaną wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa Herkules, pozwolą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 795 564,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 549 780,00 PLN